Kurumsal

Gizlilik Politikamız

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

FERBİS, kişisel bilgi güvenliği ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına özel önem vermektedir.

Şirketimiz bilgi güvenliği politikası kapsamında müşterilerimizin ve/veya web sayfa ya da internet kanalları üzerinden iletişimde bulunan kullanıcılarımızın bilgileri kritik veri olup, gizli olarak değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKHK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, şahsınız ses ve/veya görüntü bilgileri ve Şirketimiz web sayfasını kullanmış olmanız neticesi edinilen kimliği belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel veriler, Şirketimiz Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, pazarlama tanıtım faaliyetleri kapsamında deneme ekim alanları, fuar standı gibi yerler ile web sayfası ve/veya internet, çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda sunduğumuz her bir ürün ve hizmet tanıtım ve pazarlama faaliyeti sırasında ürün özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve/veya imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespit edilebilmesi, müşteri ürün ihtiyaçlarına yönelik geliştirme yapılabilmesi, faaliyet izni kapsamında tanıtım ve destek hizmeti sunulması, istatistik, raporlama gibi yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde doğrudan müşteriden sağlanabilecek ve Veri Sorumlusu sıfatı ile FERBİS tarafından işlenebilecektir.