Axdor®

Aktif Madde

200 g/l Cyhalofop-butyl


Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Çeltik

Darıcan (cinek) (Echinochloa crus galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

AXDOR® + Fenasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 75 ml + 75 ml / da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)
Çeltik

Darıcan (cinek) (Echinochloa crus galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

AXDOR® + Fenasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 100 ml + 100 ml / da Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)
Çeltik

Su ayrığı (Paspalum paspaloides)

AXDOR® + Fenasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 75 ml + 75 ml / da
Çeltik

Baraj otu (Diplachne fusca)

AXDOR® + Fenasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 150 ml + 150 ml / da Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)
Uygulama Şekli

AXDOR® çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. Ürünün tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir. Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.

Uygulamayı takiben, ürün yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

Diğer Bilgiler

* Tank karışımı yapılarak kullanılır. 

Karışabilirlik Durumu: En iyi etkiyi elde etmek için AXDOR® sadece FENASOL ile karıştırılmalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.