Diamond®

Aktif Madde

200 g/L Ethoprophos


Formulasyon

Emülsiye olabilen konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Sebzelerde kök ur nematodlarına karşı kullanılan nematod öldürücüdür.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)

Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)

5 L/da Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Diamond®: uygulanmadan önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen dozda fidelerin tarlaya
dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pülverizatörler ile dekara 60-80 litre
su kullanılacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince
su verilerek bitki koruma ürününün 10-15 cm derine inmesi sağlanır. Ürün kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır.
Diamond®’un etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılarına karşı ayrıca
mücadeleye gerek kalmaz.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Toprak uygulaması şeklinde olduğundan, diğer bitki koruma ürünleri ile karışması söz konusu olmaz.