Fnamec®

Aktif Madde

452,42 g/L 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) + 6,25 g/L Florasulam


Formulasyon

Suspo-Emülsiyon (SE)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Fnamec® sistemik ve kontak etkili geniş spektrumlu bir herbisittir. Fnamec® buğday ve arpanın her çeşidinde rahatlıkla
uygulanabilir. Fnamec® geniş yapraklı yabancı otları sistemik yolla kontrol ederek yabancı otun beslenmesini hemen durdurur ve ölüm belirtileri 1-2 gün içinde solma, sararma şeklinde görülmeye başlanır, tamamen ölümü hava sıcaklığına ve yabancı otun durumuna göre 7-14 gün içinde görülür. Buğday ve arpadan sonra ekilecek veya dikilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. İlaçlamadan sonra herhangi bir nedenle buğday ve arpa tarlası bozulacak olursa
toprak işlemesi yapıldıktan 7-15 gün sonra rahatlıkla başka bir mahsül ekilebilir. Toprakta bakiye bırakmaz. Fnamec®
her çeşit buğday ve arpa türlerinde emniyetli olduğu için verim kaybına neden olmaz. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan
yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa

Kandamlası (Adonis aestivalis)
İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)
Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)
Yabani tere (Cardaria draba)
Boynuz otu (Cerastium dichotomum)
Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)
Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)
Sarkık meyveli yavruağzı (Hypecoum pendulum)
Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)
Trakya hardalı (Neslia apiculata)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)
Kaba fiğ (Vicia narbonensis)
Adi fiğ (Vicia sativa)

50 ml/da 14 gün
Arpa

Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia)
Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)
Tarla hazeranı (Consolida regalis)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Çoban değneği (Polygonum bellardii)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Meryem dikeni (Silybum marianum)
Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos)

60 ml/da 14 gün
Arpa

Kekre (Acroptilon repens)
Kokar ot (Bifora radians)
Gökbaş (Centaurea cyanus)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

70 ml/da 14 gün
Buğday

Kandamlası (Adonis aestivalis)
İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)
Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)
Yabani tere (Cardaria draba)
Boynuz otu (Cerastium dichotomum)
Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)
Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)
Sarkık meyveli yavruağzı (Hypecoum pendulum)
Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)
Trakya hardalı (Neslia apiculata)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)
Kaba fiğ (Vicia narbonensis)
Adi fiğ (Vicia sativa)

50 ml/da 14 gün
Buğday

Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia)
Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)
Tarla hazeranı (Consolida regalis)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Çoban değneği (Polygonum bellardii)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Meryem dikeni (Silybum marianum)
Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos)

60 ml/da 14 gün
Buğday

Kekre (Acroptilon repens)
Kokar ot (Bifora radians)
Gökbaş (Centaurea cyanus)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

70 ml/da 14 gün
Mısır*

İmam pamuğu (Abutilon theophrasti)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Uzun loğusa otu (Aristolochia maurorum)
Sirken (Chenopodium album)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
Gökbaş (Centaurea cyanus)
Dil kanatan (Galium aparine)
Gecesefası (Ipomoea stolonifera)
Adi soda otu (Salsola kali)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

70 ml/da 14 gün
Mısır*

Kekre (Acroptilon repens)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

80 ml/da 14 gün
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Fnamec® uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve
üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna
kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve
tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.

Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve
sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C’nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar
görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde
kullanılması tavsiye edilmez.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.