FNC Bakır® 50 WP

Aktif Madde

%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid


Formulasyon

Islanabilir toz (WP)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Koruyucu etkili bir fungusittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı

Karazenk (Pseudocercospora pistacina)

500 g/100 L su 21 gün
Armut

Karaleke (Venturia pirina)

800 g/100 L su dal sıracası varsa, 400 g/100 L su dal sıracası yoksa 21 gün
Armut

Memelipas (Gymnosporangium fuscum)

400 g/100 L su 21 gün
Aspir

Yaprak lekesi (Alternaria carthami)

300 g/100 L su 14 gün
Bağ*

Mildiyö (Plasmopara viticola)

Antraknoz (Elsinoe ampelina)

300 g/100 L su 1.uygulama, 500 g/100 L su 2.uygulama 21 gün
Domates

Mildiyö** (Phytophthora infestans)

300 g/100 L su 14 gün
Domates

Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato)

Bakteriyel leke (Xanthomonas vesicatoria)

300 g/100 L su 1.uygulama, 400 g/100 L su 2.uygulama 14 gün
Domates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

500 g/100 L su 14 gün
Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

800 g/100 L su dal sıracası varsa, 400 g/100 L su dal sıracası yoksa 21 gün
Erik

Cep hastalığı (Taphrina pruni)

800 g/100 L su 21 gün
Fasulye

Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)

500 g/100 L su 14 gün
Fasulye

Adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

Hale yanıklığı (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica)

300 g/100 L su 14 gün
Hıyar

Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv.lachyrmans)

300 g/100 L su 14 gün
Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su normal dönem, 800 g/100 L su dormant dönem 21 gün
Patates

Mildiyö (Phytophthora infestans)

300 g/100 L su 14 gün
Patates

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

500 g/100 L su 14 gün
Patlıcan

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

500 g/100 L su 14 gün
Sebze fideleri

Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

300 g/100 L su 1.uygulama, 500 g/100 L su 2.uygulama (Fidelik uygulaması) 14 gün
Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su 1. uygulama, 800 g/100 L su 2. uygulama 21 gün
Şeftali

Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)

800 g/100 L su 21 gün
Şerbetçiotu

Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)

500 g/100 L su 14 gün
Turunçgiller

Uç kurutan (Phoma tracheiphilla)

400 g/100 L su 21 gün
Tütün

Fidelerde çökerten (Rhizoctania solani, Fusarium spp., Phythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotium)

400 g/100 L su 14 gün
Yerfıstığı

Serkospora erken yaprak lekesi (Cercospora arachidicola)

400 g/100 L su 14 gün
Zeytin

Halkalı Leke (Spilocaea oleaginum)

400 g/100 L su 21 gün
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Elma karalekesi:
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Armut karalekesi:
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. uygulama: Beyaz rozet döneminde,
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Armut memelipası:
1. uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,
2. uygulama: Çiçek beyaz rozet devresinde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80-90’ı döküldüğü zaman,
Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak, yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı, şeftali):
1. uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.
Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama
yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı:
Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Eriklerde cep hastalığı:
1. uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antepfıstığında karazenk:
1. uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra,
döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları sona
erinceye kadar uygulamalara devam edilir.

Turunçgillerde uç kurutan:
Yeşil aksam ilaçlamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.
Toprak ilaçlaması: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak
üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:
Marmara Bölgesinde:
1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege Bölgesinde:
1. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Akdeniz Bölgesinde:
1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:
1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: Birinci uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süresi dikkate alınmalıdır.

Bağ antraknozu:
Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.
Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz
uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı uygulama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır.
1. uygulama: Sürgünler 5-10 cm,
2. ve diğer uygulamalar: 1. uygulamada kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü
aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir. Çiçeklenme döneminde uygulama tavsiye edilmez.

Domates mildiyösü:
Domates bitkilerinin yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin meydana gelmesi ve bu lekelerin alt yüzünde
beyaz kül gibi konidispor örtüsünün görülmesiyle uygulamaya başlanır.

Domateste bakteriyel benek:
Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10
gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates bakteriyel leke:
Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Patates mildiyösü:
Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile
uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara uygulama tekrarlanır.

Fasulye antraknozu:
Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki
koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına
özen gösterilmelidir.

Fasulye adi yaprak yanıklığı ve hale yanıklığı:
Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde
yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Patates erken yaprak yanıklığı:
Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi
için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta
sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:
Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.
Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.
Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya
şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün
ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklara ilaçlamalara devam
edilir.

Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamalara başlanır.

Tütün Fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan
sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada
bir uygulanır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Chlorpyrifos, Malathion, Phosmet, Carbamat terkipli bitki koruma ürünleri ve Dodine ile karıştırılması sakıncalıdır.
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.