Giant® 330 EC

Aktif Madde

330 g/L Pendimethalin


Formulasyon

Emülsiyon Konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenmesi sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış
yabancı otları kontrol etmez. Kültür bitkisinin çeşidine göre ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Kara pazı (Atriplex patula)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Çobandeğneği (Polygonum spp.)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kirpi darı (Setaria spp.)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stellaria media)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan otu (Urtica urens)

Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da -
Domates

Horozibiği (Amaranthus albus)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Çıkış öncesi 500 ml/da -
Mısır

Horozibiği (Amaranthus albus)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Çıkış öncesi 500 ml/da -
Pamuk

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Kara pazı (Atriplex patula)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Çobandeğneği (Polygonum spp.)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kirpi darı (Setaria spp.)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stellaria media)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan otu (Urtica urens)

Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da -
Patates

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Kara pazı (Atriplex patula)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Çobandeğneği (Polygonum spp.)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kirpi darı (Setaria spp.)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stellaria media)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan otu (Urtica urens)

Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da -
Soğan

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Kara pazı (Atriplex patula)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Çobandeğneği (Polygonum spp.)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kirpi darı (Setaria spp.)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stellaria media)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan otu (Urtica urens)

Ekim öncesi 500 ml/da, Çıkış öncesi 500 ml/da -
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir, ekim öncesi tarla
pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde
karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama
şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır.

Patates ve Mısır: Ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.

Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da
kullanılabilir.

Domates: Fideler, uygulamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünüyle bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Kurak şartlarda GİANT 330 EC uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Çok kumlu topraklarda yetişen bitkilerde kullanmayınız.