Haycy® SC

Aktif Madde

240 g/L Methoxyfenozide


Formulasyon

Süspansiyon konsantre (SC)


Ambalaj


Özellikler

Özellikleri: Mide zehiri etkili bir insektisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ*

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

40 ml/100 L su larva, yumurta 7 gün
Biber (Sera)

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

60 ml/da larva 1 gün
Domates (Sera)

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

50 ml/da larva 1 gün
Elma

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

60 ml/100 L su 14 gün
Pamuk

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

37,5 ml/da, 2.ve 3. Dönem larva 21 gün
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi ilaçlama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Elmada elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Domateste pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Biberde yeşilkurta karşı alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Haycy® SC’yi, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Haycy® SC ile yapılacak karışımları uygulamadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme yapması önerilir.

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.