Jammer®

Aktif Madde

%50 Cyprodinil


Formulasyon

Suda Dağılabilir Granül (WG)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Jammer® sistemik özelliklere sahip bir fungisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut

Karaleke (Venturia pirina)

40 g/100 l su 28 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 40 g/100 L su 28 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 30 g/100 L su 7 gün
Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa)

30 g/100 l su 7 gün
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Elma Kara Lekesi:
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla
yapılmalıdır.

Kayısı Sert çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100) yapılır.

Armut Kara Leke:
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla
yapılmalıdır.

Sert çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası (Kayısı, Şeftali):
1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100) yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılması durumunda uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet Jammer® başka ilaçlar ile depo karışımı
olarak kullanılacak ise ilaçları suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz. Önce Jammer® sonra karışıma giren diğer ilaçlar konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında “suda eriyebilir ambalaj” da bulunanlar var ise önce bunlar, sonra Jammer® konur.