Jargon® 116,2 EC

Aktif Madde

116,2 g/L Clethodim


Formulasyon

Emülsiyon Konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Jargon® 116,2 EC, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancıotların genç dönemlerinde yıllık
ve çok yıllık çimensi yabancıotlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir
herbisittir. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek köklere
kadar taşınır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Özellikle kanyaş gibi çok yıllık otlarda
rizomları etkileyerek tamamen kurutarak yeniden çimlenmesini engeller. Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün
münavebesinde problem çıkarmaz.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

60 ml/da 28 gün
Domates

Kanyaş* (Sorghum halepense)

80 ml/da 28 gün
Kırmızı mercimek

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

70 ml/da 56 gün
Kırmızı mercimek

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

80 ml/da 56 gün
Pamuk

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)

75 ml/da 56 gün
Pamuk

Kanyaş (Rizomdan) (Sorghum halepense)

125 ml/da 56 gün
Soğan

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Delice (Lolium temulentum)
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)
Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)

60 ml/da 42 gün
Şekerpancarı

Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

60 ml/da 56 gün
Şekerpancarı

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

70 ml/da 56 gün
Şekerpancarı

Su ayrığı (Paspalum paspalodes)
Kanyaş* (Sorghum halepense)

80 ml/da 56 gün
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

JARGON® 116,2 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde
yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik
bir herbisittir. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek
köklere kadar taşınır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Özellikle kanyaş gibi çok yıllık
otlarda rizomları etkileyerek tamamen kurutarak yeniden çimlenmesini engeller. Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün
münavebesinde problem çıkarmaz.

JARGON® 116,2 EC çıkış sonrası, yabancıotların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür
bitkileri ve yabancıotların kuraklık, soğuk vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı,
stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
-İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanınız.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

* Tohumdan gelen kanyaşlarda