Megachlorid®

Aktif Madde

50 g/L Mepiquat chloride


Formulasyon

Suda Çözünen Konsantre (SL)


Ambalaj


Özellikler
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk

Uygulama Amacı: Aşırı büyümeyi önler, erkencilik sağlar.

100 ml/da Çiçek başlangıcı ve çiçek doruğu arasında veya tarak başlangıcından itibaren 25-50 ml/da, 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır. -
Sarımsak

Uygulama Amacı: Verim artışı sağlar.

100 ml/da Sarımsakta uygulama dikimden yaklaşık 2,5 ay sonra -
Soğan

Uygulama Amacı: Verim artışı sağlar.

100 ml/da Tohumdan üretilen soğanda ekimden 3-3,5 ay sonra, soğan 4-5 yapraklı iken, arpacıktan üretilen soğanda ekimden yaklaşık 2,5 ay sonra -
Yerfıstığı

Uygulama Amacı: Verim artışı sağlar.

150 ml/da Çiçek başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında -
Uygulama Şekli

Ürünün Kullanma Şekli:

Pamukta kullanımı: Pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler.

Sağladığı yararlar: Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ile buna bağlı olarak derli toplu bir bitki
olur. Böylece sıra araları daha geç kapanır. Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara
kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli
ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir. Daha az tarak ve elma
dökümü, daha iri kozalar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat olur.

Uygulamada nelere dikkat edilmeli: Etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için,
- Pamuk tarlalarında yabancı ot ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.
- Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır, normal sulama düzenine uyulmalıdır.

Kullanma zamanı: En uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre
içerisindedir. Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkanlarına göre 3-5 gün önceye veya sonraya
alınabilir.

Uygulama dozu: Genel olarak bir defada ve 100 ml/da dozda uygulanır. Uygulanan tarlada anormal
derecede vejetatif bir gelişme olursa, birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50 ml/da dozda ikinci bir uygulama
yapılması tavsiye edilir.

Parçalı uygulama: Yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 3 veya 4’e bölünerek pamuğun tarak
döneminden itibaren düşük dozlarda kullanılması da mümkündür. Böylece tarak başlangıcından itibaren bitkiyi
kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz
olan veya fazla boylanmayan pamuklarda da kullanılabilir ve sağladığı faydalardan istifade edilebilir.

Parçalı uygulamada dozları:
1. uygulama: 25 ml/da (Tarak başlangıcı)
2. uygulama: 25-50 ml/da (1. suyun önüne veya gelişme zayıfsa sudan sonra)
3. uygulama: 25-50 ml/da (2. uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2. suyun önüne)
4. uygulama: 25 ml/da (Pamukta büyüme devam ediyorsa yapılır).
Yer aletleri ile dekara en az 20 litre su ile atılmalıdır veya uygulama zamanı diğer haşere ilaçlarının uygulama
zamanına tesadüf ediyorsa haşere ilaçları ile karışım halinde kullanılmalıdır.

Soğan ve sarımsakta kullanımı: Soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.

Kullanma zamanı: Tohumdan baş soğan üretiliyorsa en uygun kullanma zamanı ekimden 3-3,5 ay sonradır. Bu
dönemde soğan genellikle 4-5 yapraklı olup, 20-25 cm boydadır ve baş bağlamaya başlamıştır. Arpacıktan
baş soğan üretiliyorsa, kullanma zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır. sarımsakta kullanma
zamanı arpacık soğanında olduğu gibidir. Gerek soğan ve gerekse sarımsakta dikkat edilmesi gereken husus
baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.

Yerfıstığında kullanımı: Yerfıstığında verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışının % 25-30 oranında
olduğunu göstermiştir. Çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam
çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalardan alınmıştır. Yerfıstığında 1 defada ve 150 ml/da dozda kullanılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:  Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.