No-Fly® 20 SP

Aktif Madde

%20 Acetamiprid


Formulasyon

Suda çözünen toz (SP)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Sistemik etkili geniş spektrumlu bir insektisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae 20 g/100 L su (ergin, nimf) 7 gün
Biber (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Biber (Sera)

Şeftali yaprak biti (Myzus persicae)

25 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Domates (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Domates (Tarla) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 30 g/da (larva, ergin) 3 gün
Elma Yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) 20 g/100 L su (ergin,nimf) 14 gün
Hıyar (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Karpuz Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) 25 g/da (ergin-nimf) 7 gün
Kiraz

Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi)

25 g/100 L su (nimf, ergin) 7 gün
Pamuk

Pamuk yaprakbiti (Aphis gosspyii)

10 g/da (nimf, ergin) -
Pamuk

Yaprakpireleri (Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens)

10 g/da (nimf, ergin) -
Pamuk

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

40 g/da (larva, ergin) -
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 6 g/da (larva, ergin) 7 gün
Patlıcan (Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin) 1 gün
Tütün

Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)

10 g/da (nimf, ergin) 10 gün
Uygulama Şekli

Bi̇tki̇ Koruma Ürününün Kullanma Şekli:

Sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün korur.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta yaprakpirelerine karşı sürveylerde 50 da’lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Tütünde şeftali yaprakbitine karşı bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Domates, biber (sera), hıyar (sera) ve patlıcanda (sera) tütün beyazsineği ve sera beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuzda şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

Kirazda kiraz siyah yaprakbitine karşı mart-ekim ayları arasında bir ağaçta 7 adet bulaşık dal bulunduğunda uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.