Pigallus®

Aktif Madde

125 g/l Difenoconazole + 200 g/l Azoxystrobin


Formulasyon

Süspansiyon konsantre (SC)


Ambalaj


Özellikler
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ *

Bağ küllemesi (Erysiphe necator)
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)
Bağda ölükol (Phomopsis viticola)

80 ml/100 l su 21 gün
Domates (Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

100 ml/100 l su 3 gün
Uygulama Şekli

Domateste (sera) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Bağda küllemeye karşı 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre ve tanelere ben düşme dönemine kadar uygulanır.

Bağda mildiyöye karşı ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.

Bağda ölükola karşı yaz uygulaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır. Bir sezonda Pigallus® ile 3’ten fazla uygulamadan kaçınılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.