Ramto® 240 EC

Aktif Madde

240 g/L Clodinafop-propargyl + 60 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)


Formulasyon

Emülsiyon Konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleriRamto® 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif
büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür.
Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip
ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda
yer alan yardımcı madde (safener); metobolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır. Tavsiye
edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Delice (Lolium temulentum)
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)
Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)
Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor)

20 ml/da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır. -
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

RAMTO® 240 EC buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme
sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. RAMTO® 240 EC’den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun
çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.
RAMTO® 240 EC’nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol
edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
RAMTO® 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile
ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: RAMTO® 240 EC Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır. RAMTO® 240
EC
buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım
denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

* RAMTO® 240 EC ‘nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.