Ramto® 80 EC

Aktif Madde

80 g/L Clodinafop-propargyl + 20 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)


Formulasyon

Emülsiyon Konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: RAMTO® 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. Bitki koruma ürününe hassas dar yapraklı yabancı
otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ürünün etkileri bir ila üç
hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda
sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez.
Ürünün formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek, ürünün buğday üzerindeki
selektivitesini artırır. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

30 ml/da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır. -
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar
herhangi bir zamanda kullanılabilir. En iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif
olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. Kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan
dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama
yapılmamalıdır.
Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.
Buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.
Toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir
kısıtlama yoktur.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır.