Takdram® 6E

Aktif Madde

720 g/L Molinate


Formulasyon

Emülsiyon Konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Ekim öncesi ve ekim sonrası kullanılabilen, selektif bir herbisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus-galli), Dip otu (Potamogeton pectinatus), Kurbağa kaşığı (Alisma plantago-aquatica) 500-600 ml/da Yabancı otlar 3-4 yapraklı oluncaya kadar kullanılabilir
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Ekim Öncesi: Takdram® 6 E çeltik ekiminden önce, tavsiye edilmiş keseksiz toprak sathına alçak başınçlı bir
pülverizatör ile dekara 20-40 litre su ile püskürtülür. İlaç, tatbikattan hemen sonra diskora ile toprağın 5-6 cm.
derinliğine karıştırılmalıdır. Tatbikattan sonra 3 gün içerisinde tavalara su salınır ve çeltik ekilir.

Ekim sonrası: Birinci kurutmadan sonra ve Darıcanların çokluğunun 5-8 cm. boyunda olduğu devrede, su ile dolu
tavalara sırt pompası ve atomizör ile, belirtilen dozdaki ilaç püskürtülür. İlaçlamadan sonra tavalardaki su seviyesi
Darıcanları örter yükseklikte 3 gün süre ile muhafaza edilmelidir. Su çıkışları kapatılarak, ilaçlı suyun aynı tavada kalması ve ilacın toprağa geçmesi sağlanmalıdır.
Takdram® 6 E yapı itibariyle, topraktan ve ota kökünden tesir ettiği için, otu öldürmesi, çevre koşullarına bağlı olarak bir iki hafta sürebilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Propanil, thiobencarb ile karıştırılabilir.