Taktanil®

Aktif Madde

%75 Chlorothalonil


Formulasyon

Islanabilir toz (WP)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Geniş etki alanlı, kontakt etkili, koruyucu bir fungisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Karaleke (Venturia pirina) 200 g/100 L su 14 gün
Domates Mildiyö (Phytophtora infestans) 150 g/100 L su 3 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 150 g/100 L su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperaonospora cubensis) 200 g/da 3 gün
Nohut

Antraknoz (Ascochyta rabiei)=(Mycopshaerella rabiei)

200 g/100 L su 3 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 200 g/da 3 gün
Yer fıstığı

Kök boğazı çürüklüğü (Rhizoctonia sp., Pythium sp., Aspergillus sp.)

500 g/100 kg tohuma -
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.
Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 500 g ürün bir kap içerisinde yeteri
kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında
uygulama varili çevirilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.
Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak
su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra
gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi
düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız.
Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayınız.
Uygulamadan sonra paketlenecek ilaçlı tohumun kurumuş olduğundan emin olunmalıdır.

Hıyarda mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya
başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamalarda bitkinin her tarafını, özellikle de
yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Armut karalekesi:
1.ilaçlama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.ilaçlama : Beyaz rozet döneminde
3.ilaçlama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
4.ve diğer ilaçlamalar kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi
konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Nohut antraknozu: Yeşil aksam ilaçlaması, uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80
olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.
Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.
Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.
Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi
görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Elma karalekesi:
Dal sıracası yok ise
1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında
2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80’i dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Çok kuvvetli asit ve alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.