Taurus®

Aktif Madde

250 g/L Triadimenol


Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Sistemik özellikte koruyucu, tedavi edici ve yok edici etkili bir fungisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa Tahıl Küllemesi (Erysiphe graminis) 50 ml/da 35 gün
Bağ* Külleme (Erysiphe necator) 10 ml/100 L su 21 gün
Biber (sera) Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 7 gün
Domates (sera) Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 3 gün
Hıyar (Tarla-Sera) Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 20 ml/100 L su 7 gün
Patlıcan (sera) Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 3 gün
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Arpada Tahıl Küllemesi:
İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda
üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına
başlanmalıdır.

Bağ küllemesi:
1.uygulama Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2.uygulama Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.uygulama Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben
düşme dönemine kadar yapılır.

Kabakgillerde Külleme (Hıyar): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim
koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık
ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Patlıcangillerde Külleme (Domates (Sera), Patlıcan (Sera), Biber (Sera)): Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri
görüldüğünde yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Aşırı derecede alkali karakter gösteren ilaçlar dışında kalan insektisit, fungisit ve yaprak
gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.