Telesto®

Aktif Madde

100 g/L Clopyralid


Formulasyon

Suda Çözünen Konsantre (SL)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleri: Buğday, şekerpancarı ve kanola tarlalarında çıkış sonrası kullanılan, yabancı otun yapraklar ve kökleri tarafından
alınan sistemik özellikte seçici bir herbisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday

Kokar ot (Bifora radians)

100 ml/da Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar otun 2-4 yapraklı devresinde kullanılır. -
Kanola

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)
İmam kavuğu (Senecio vulgaris)
Kuş otu (Stellaria media)
Karahindiba (Taraxacum officinale)
Devetabanı (Tussilago farfara)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)
Yabani fiğ (Vicia spp.)

100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır. (2-6 yaprak) -
Şekerpancarı

Kokar ot (Bifora radians)
Eğik başlı kangal (Carduus nutans)
Peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)
Papatya (Matricaria spp.)
Kanarya otu (Senecio vulgaris)
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)

100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır. -
Uygulama Şekli

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Buğday: Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar otun 2-4 yapraklı döneminde devresinde kullanılır.

Şekerpancarı: Şekerpancarı ve köygöçüren çıktıktan sonra kullanılır. En etkili sonuç köygöçürenin 2-4 yapraklı
döneminden, boyu 15-20 cm oluncaya kadar olan devrede yapılan tatbikatlardan alınır.

Kanola: Kanola ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların erken gelişme döneminde (2-6 yaprak) kullanılması
tavsiye edilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa, ön karışım testi
yapılmalıdır.