Zenot-A®

Aktif Madde

100 g/L Alphacypermethrin


Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)


Ambalaj


Özellikler

Özelli̇kleriKontakt ve mide etkili bir insektisittir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
**Bağ Maymuncuk (Otiorynchus spp.) 30 ml/100 L su 7 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da 14 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su 14 gün
Elma Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) 15 ml/100 L su 14 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 40 ml/da 14 gün
Hububat Süne (Eurygaster spp.) 15 ml/da (1-3 dönem ve 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin 14 gün
Hububat Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 15 ml/da 14 gün
Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 40 ml/da, larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama (İlk yumurta tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır) 14 gün
Mısır Mısır koçankurdu (Sesamia spp) 40 ml/da, larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama (İlk yumurta tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır) 14 gün
Pamuk * Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da, larva 14 gün
Şeker pancarı Kalkan böcekleri (Cassida spp) 20 ml/da 14 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 25 ml/100 L su 14 gün
Uygulama Şekli

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Elma içkurdu: Elma iç kurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçları bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı: İlk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Pamukta yeşilkurta karşı: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fındık kurduna karşı: Meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Bağ maymuncuklarına karşı: Maymuncukların bulunduğu bağ alanları çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemden (yaklaşık olarak nisan ortalarından itibaren), tanelerin bezelye büyüklüğüne yaklaştığı döneme kadar gözlem altında tutulur. Özellikle bir yıl önce zararlının görüldüğü bağlarda belirtilen dönemde haftada iki kez yapılan incelemelerde, bağın dört köşesinden ve orta kısmından olmak üzere beş yerinden 5 asma (toplam 25 asma) seçilerek taze yaprak
ve salkımlarda zarar belirtileri ile asma gövdelerinde kabuk altlarında, kökboğazı yakınındaki toprakta ergin aranır. Toplam 25 asmadan en az birinde, zararlı veya zarar belirtisi tespit edildiğinde mücadeleye başlanır. Bir kez uygulama yeterlidir.

Zeytin sineği: McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklarda ergin popülasyonu izlenir. Tuzaklarda yakalanan
ergin sayısı artmaya başladığı temmuz-ağustos aylarında yapılan vuruk kontrollerinde; salamuralık çeşitlerde %1,
yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında zehirli yem kısmi dal ilaçlaması veya kaplama şeklinde yapılmalıdır.
Kaplama ilaçlamada; ağaçların her tarafı içten dışa ve dıştan içe olmak üzere ilaçlanır. İlaçlamada özellikle meyvelerin
ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer insektisitlerle karışabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

* Akdeniz Bölgesi’nde Kullanılmaz.
** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.