Verimli tarımın,
Yenilikçi yüzü

Ferbis, tarım sektöründe verimliliği artırmak için geliştirdiği ürünlerle, tarımsal üretimde kaliteyi ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

Ferbis Agriculture

VERİMLİ ÜRETİM

Modernizasyon çalışmaları ve teknolojik alt yapısı ile zirai ilaç pazarındaki en nitelikli üretim tesislerinden birine sahip olan Ferbis, 350'ye yakın satış noktası ile verim odaklı ürünlerini Türkiye'nin tarımsal üretim yapılan her noktasına ulaştırmakta, üreticilerin yanında yer almaktadır.

AR-GE & İNOVASYON

Ar-Ge çalışmalarıyla ürün portfoyünü genişletmeye ve pazarda fark yaratmaya odaklanan Ferbis, verimlilik odaklı çözümleri ile, verimli üretim, gıdaya kolay erişim ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaktadır.

Ferbis Agriculture
Ferbis Agriculture

100'DEN FAZLA,
FERBİS ÜRÜNÜ

Ar-Ge çalışmalarıyla ürün portföyünü genişletmeye ve pazarda fark yaratmaya odaklanan Ferbis, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmakta, uzman ziraat mühendisi kadrosu ile teknik destek vermektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
BAŞARI

Planlı ve istikrarlı büyümesini sürdüren Ferbis, üretim kapasitesini son 5 yılda yaklaşık 6 kat artırmış, 2023 yıl sonu itibarıyla da 12 katlık (2017-2023) bir artışa ulaşmıştır.

Ferbis Agriculture

VERİMLİ TARIMIN
YENİLİKÇİ YÜZÜ

Ar-Ge çalışmalarıyla ürün portföyünü genişletmeye ve pazarda fark yaratmaya odaklanan Ferbis, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmakta, uzman ziraat mühendisi kadrosu ile teknik destek vermektedir.