FERBİS
POLİTİKALARIMIZ

KALİTE
POLİTİKAMIZ

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin sürekliliğini temel alan şirketimizin, odak noktasında müşteri memnuniyeti yer almaktadır. Vizyonumuz doğrultusunda, ilgili taraflarımızın beklentilerini karşılamayı, katma değer yaratarak sürekli iyileştirmeyi sağlayan bir kültür oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için;

  • Ürün ve hizmetlerimize yönelik kalite yönetim sistemleri dahil ilgili tüm birincil & ikincil mevzuat şartlarını ve diğer uygulanabilir şartları takip ederek hassas bir şekilde uyum göstermeyi,

  • Şirketimizin stratejik amaçları ve bağlamıyla uyumlu geliştirilen kalite hedefi ve amaçlarının tüm organizasyonumuzda benimsenerek verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmayı,

  • Çalışanlarımızın tüm süreçlerde danışma ve katılımını teşvik ederek ve destekleyerek, perfomansımızı ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,

  • Süreçlerimizi risk temelli yaklaşımla yöneterek riskleri azaltıp fırsatlardan faydalanmayı,

  • Yönetim sisteminin ve tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlanması ile hedeflenen çıktılara ulaşmak için gerekli kaynakları ulaşılabilir hale getirmeyi