FERBİS
POLİTİKALARIMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İSG yönetim sistemimizde, “Sıfır Kaza, Sıfır Meslek Hastalığı” hedeflemekteyiz.

Süreçlerimizi yönetirken, çalışanlarımıza ve ilgili taraflarımıza güvenli ve sağlıklı çevre oluşturmak, olası yaralanma ve sağlık bozulmasının önüne geçebilmek için güçlü ve sorumlu liderlikle sistematik bir yaklaşım oluşturarak;

  • İSG yönetim sistemi dahil ilgili tüm birincil & ikincil mevzuat şartlarını ve diğer uygulanabilir şartları takip ederek hassas bir şekilde uyum göstermeyi,

  • Etkin liderlik ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla süreçlerimizde risk yönetimi anlayışıyla oluşabilecek risk ve tehlikelerin etkisini azaltmak için düzenli kontrol sistemi geliştirip uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

  • İSG yönetim sisteminin başarısının tüm çalışanlarda güvenlik bilincine sahip olmasından hareketle personelin desteklemesini ve geliştirilmesini,

  • Olayların, tehlikelerin, risklerin ve fırsatların raporlanması için süreç ve metotları belirlemeyi ve çalışanların etkin katılımını teşvik etmeyi, misillemeden korumayı,

  • Kuruluşumuzun vizyonu doğrultusunda stratejik hedefleriyle uyumlu İSG hedefleri oluşturarak, bu doğrultuda hedeflenen amaç ve çıktılara ulaşmayı garanti altına alacak şekilde destekleyici bir kültür oluşturmayı,

  • Tüm süreçlerimizle entegre edilen İSG yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli kaynakları temin etmeyi taahhüt ederiz.