FERBİS
POLİTİKALARIMIZ

ÇEVRE
POLİTİKAMIZ

“Sıfır Atık” yaklaşımıyla; kaynakların daha verimli kullanmasını sağlayarak israfları önlemek, atık oluşumunu minimize etmek, oluşan atıkların ise kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını ve geri kazanımını sağlayan çevre yönetim felsefesini hedeflemekteyiz.

Vizyonumuz doğrultusunda, yaşam döngüsü yaklaşımıyla süreçlerimizi yönetirken oluşan çevresel etkileri en aza indirmek, çevremizi korumak ve kirlenmeyi önlemek için;

  • Tüm süreçlerimizde, çevresel yasal şart ve diğer uygunluk yükümlülüklerine uygun, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı oluşturmayı,

  • Şeffaf bir liderlik ile çevre yönetim sisteminin etkinliğini arttıracak şekilde tüm çalışanlarımızı destekleyici bir kültür oluşturmayı,

  • Şirketimizin stratejik amaçları ve bağlamıyla uyumlu geliştirilen çevre hedefi ve amaçlarının tüm organizasyonumuzda benimsenerek, kaynakları verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetmeyi,

  • Küresel iklim değişikliği politikaları ile uyumlu stratejiler geliştirerek; biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunmasını,

  • Etkin bir çevre yönetimi ile, atık oluşumunu kaynağında azaltarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeyi,

  • Sürdürülebilir bir çevre ve yönetim sisteminin hedeflenen çıktılarına ulaşmak için gerekli kaynakları ulaşılabilir hale getirmeyi taahhüt ederiz.