KURUMSAL
VİZYON & MİSYON & DEĞERLERİMİZ

Ferbis Agriculture

VİZYONUMUZ

Yurt içi ve dışı tüm üretim taleplerini karşılayabilen kapasite ve yetkinlikte, dünya ölçeğinde aranan bir şirket olmaktır.

MİSYONUMUZ

Modern üretim teknolojisi, ürün kalite ve güvenliğini ön planda tutan üretim süreçleri ile sektörün tüm paydaşları tarafından örnek gösterilen bir şirket olmaktır.

ŞİRKET
DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık

Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamaya çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

Üstün İş Ahlakı

Ticari ve sosyal ilişkilerimizde dürüst ve açık olmak.

Çevreye ve Topluma Saygı

Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılamak, çevre kirliliğine neden olabilecek unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek.

Kaynak Yönetimi ve Verimlilik

Tüm süreçlerde her türlü kaynak kullanımını optimize ederek verimliliği ön plana çıkararak sürdürülebilir bir gelişim sağlamak.

Katılımcı Yönetim Anlayışı

Çalışanlarımıza saygı ve açık iletişime dayalı, karar alma mekanizmalarına katılımı en üst planda tutan yönetim anlayışını sürdürmek ve geliştirmek.

Takım Çalışması

Faaliyetlerimizin her aşamasında çalışan katılımını sağlamak, bilgiyi paylaşmak, "ben değil, biz" bilinciyle çalışmak, ekip ruhunu sürekli geliştirmek ve FERBİS ailesi olarak; OYAK’ın değerleri doğrultusunda çalışmak.

Ferbis Agriculture
Ferbis Agriculture

OYAK
DEĞERLERİ

Dürüstlük ve Şeffaflık
Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik
Rekabet ve Adalet
Yaratıcılık ve Mükemmeliyet
Karşılıklı Saygı ve Sevgi
Üye ve Çalışanların Mutluluğu